Nature4all

Ecologisch advies, educatie en excursies 

Ecologisch advies en onderzoek

Nature4All is een landelijk opererend adviesbureau dat ecologisch onderzoek doet voor bedrijven, overheden en particulieren. U kunt hierbij denken aan inventarisatie en onderzoek naar natuurwaarden in het kader van de Flora- en faunawet, advisering en onderzoek in het kader van maaibeheer en/of natuurbeheer, inrichtingsvraagstukken en het opstellen van natuurbeleid. Kijk voor een uitgebreider beeld en aanbod hier.


Natuureducatie

Natuureducatie ook een deel van het dienstenpakket van Nature4All. Voor basisscholen, bso en particulieren kunnen er verschillende actviteiten gegeven worden om kinderen leuke en leerzame natuurervaring te geven. U kunt hierbij denken aan excursie door de natuur met opdrachten, een stoer kinderfeestje of gericht onderzoek met de kinderen naar bijvoorbeeld vlinders en libellen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Het NatuurAtelier.


Excursies

Daarnaast werkt Nature4All samen met andere natuurorganisatie in de buurt voor de organisatie van excursies door de natuur.

Samenwerking is er tussen: